Pages Menu
Categories Menu

Artykuł dodano: 10/03/2016

leczenie udaru mózgu

Rysunek 1 
Właściwa farmakoterapia jest ważnym elementem profilaktyki udaru mózgu