Pages Menu
Categories Menu

Artykuł dodano: 28/01/2016

Czynniki ryzyka udaru mózgu – dlaczego warto je znać?

Czynniki ryzyka udaru mózgu – dlaczego warto je znać?

Pojęcie „czynniki ryzyka” zostało rozpowszechnione przez amerykańskiego badacza W.B. Kannela i jego współpracowników, którzy w 1948 roku zapoczątkowali badania w ramach programu The Framingham Heart Study. Skąd taki pomysł? Otóż pojawił się on w okresie tuż po II wojnie światowej w odpowiedzi na gwałtowny wzrost zachorowań oraz zgonów, które spowodowane były zawałem mięśnia sercowego i udarem mózgu (w Stanach Zjednoczonych). Zaczęto zastanawiać się nad przyczynami i ewentualnymi czynnikami osobniczymi lub środowiskowymi, sprzyjającymi wzrostowi chorób, które rozwijały się na podłożu miażdżycy. Badania w ramach projektu Framingham nie zostały przerwane i trwają już ponad 50 lat. W międzyczasie znalazły one spore grono „godnych naśladowców”. Zasadniczy podział czynników ryzyka przeprowadzono z uwzględnieniem tzw. granicy ich modyfikowalności, tj. podatności danego czynnika ryzyka na działania zewnętrzne, mające na celu minimalizację jego szkodliwego działania (zwłaszcza w odniesieniu do procesu miażdżycowego). I tak pierwsza grupa czynników to tzw. czynniki niemodyfikowalne, nie poddające się regulacji. Drugą grupę stanowią czynniki podatne na działania modyfikujące, stąd nazwa czynniki modyfikowalne (8). Słowa kluczowe: czynniki ryzyka udaru mózgu, czynniki modyfikowalne, czynniki...

Więcej