Pages Menu
Categories Menu

Artykuł dodano: 29/03/2015

Udar mózgu – profilaktyka pierwotna i wtórna

Udar mózgu – profilaktyka pierwotna i wtórna

Udar mózgu na celowniku – profilaktyka pierwotna i wtórna Profilaktyka jest zespołem działań i środków, które stosuje się w celu zapobiegania występowania zjawisk niepożądanych i negatywnych w przyrodzie, w tym w życiu człowieka (8). Powszechnie uważa się, że odgrywa ona najważniejszą rolę w walce z udarem mózgu (4). Współczesne badania nad udarem oraz zmniejszeniem  zapadalności  na  tę chorobę  koncentrują  się  przede wszystkim na prewencji (profilaktyce) pierwotnej, postępowaniu w ostrym okresie udaru niedokrwiennego, prewencji wtórnej oraz ograniczeniu skutków zmian powstałych w ośrodkowym układzie nerwowym (2). Warto pamiętać, że wpływ czynników ryzyka na zachorowalność nie zależy jedynie od stopnia zwiększenia zagrożenia chorobami, ale także (co należy mocno podkreślić) od ich rozpowszechnienia w populacji. Natomiast rozpowszechnienie czynników ryzyka, podlegających modyfikacji, można zmienić poprzez zmianę norm zachowania lub dzięki interwencji medycznej, a zatem za pomocą wdrożenia odpowiednich działań profilaktycznych. Cel jest jeden: zmniejszanie liczby osób, narażonych na wystąpienie udaru mózgu oraz zapobieganie konsekwencjom choroby u osób po przebytym udarze  (4). I taka jest też myśl przewodnia niniejszego artykułu. Słowa kluczowe: profilaktyka udaru mózgu,...

Więcej