Pages Menu
Categories Menu

Artykuł dodano: 11/03/2016

Znaczenie wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu

Znaczenie wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu

„Czasem maleńka chwilka rozstrzyga o wielkich rzeczach” – znaczenie wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu Wstęp Statystyki pokazują, że udary mózgu stanowią główną przyczynę ciężkiego i przewlekłego inwalidztwa. Stąd zasadniczą rolę w procesie leczenia odgrywa wcześnie wdrożona i kompleksowa rehabilitacja chorych, niezależnie od ich wieku (2, 4). „Czasem maleńka chwilka rozstrzyga o wielkich rzeczach” (słowa rzymskiego historyka Tytusa Liwiusza) to cytat (7), który w pewnym sensie oddaje znaczenie wpływu krótkiego okresu bezpośrednio po udarze mózgu na dalsze rokowania pacjentów. W tym kontekście szybko wprowadzona rehabilitacja rozstrzyga o dalszym „losie” tych osób. Kiedy dokładnie należy rozpocząć rehabilitację u pacjentów po udarze mózgu? Dlaczego jest ona aż tak ważna? Jakie są jej wytyczne? – odpowiedź na te pytania można odnaleźć w poniższym tekście. Słowa kluczowe: rehabilitacja po udarze, znaczenie wczesnej rehabilitacji, wytyczne rehabilitacji Główne cele rehabilitacji medycznej: 1. Zmniejszenie śmiertelności w pierwszym miesiącu od zachorowania Jednym z kluczowych etapów w leczeniu pacjentów po udarze mózgu jest wczesna rehabilitacja medyczna. U chorych zaobserwować można różnego stopnia ubytki neurologiczne. Stąd możliwie jak najszybsze wdrożenie...

Więcej