Pages Menu
Categories Menu

Artykuł dodano: 28/01/2016

Czynniki ryzyka udaru mózgu – dlaczego warto je znać?

Czynniki ryzyka udaru mózgu – dlaczego warto je znać?

Pojęcie „czynniki ryzyka” zostało rozpowszechnione przez amerykańskiego badacza W.B. Kannela i jego współpracowników, którzy w 1948 roku zapoczątkowali badania w ramach programu The Framingham Heart Study. Skąd taki pomysł? Otóż pojawił się on w okresie tuż po II wojnie światowej w odpowiedzi na gwałtowny wzrost zachorowań oraz zgonów, które spowodowane były zawałem mięśnia sercowego i udarem mózgu (w Stanach Zjednoczonych). Zaczęto zastanawiać się nad przyczynami i ewentualnymi czynnikami osobniczymi lub środowiskowymi, sprzyjającymi wzrostowi chorób, które rozwijały się na podłożu miażdżycy. Badania w ramach projektu Framingham nie zostały przerwane i trwają już ponad 50 lat. W międzyczasie znalazły one spore grono „godnych naśladowców”. Zasadniczy podział czynników ryzyka przeprowadzono z uwzględnieniem tzw. granicy ich modyfikowalności, tj. podatności danego czynnika ryzyka na działania zewnętrzne, mające na celu minimalizację jego szkodliwego działania (zwłaszcza w odniesieniu do procesu miażdżycowego). I tak pierwsza grupa czynników to tzw. czynniki niemodyfikowalne, nie poddające się regulacji. Drugą grupę stanowią czynniki podatne na działania modyfikujące, stąd nazwa czynniki modyfikowalne (8). Słowa kluczowe: czynniki ryzyka udaru mózgu, czynniki modyfikowalne, czynniki...

Więcej

Artykuł dodano: 27/01/2016

Jak w niecałą minutę rozpoznać udar?

Jak w niecałą minutę rozpoznać udar?

„Dwa razy daje, kto szybko daje”. Jak w niecałą minutę rozpoznać udar? – trzy zasadnicze objawy. Udar mózgu jest stanem zagrożenia życia. Każdy człowiek może być świadkiem takiego zdarzenia, ale nie każdy wie, jak tę chorobę rozpoznać. Natomiast szybka diagnoza oraz wezwanie wykwalifikowanej pomocy medycznej może uratować komuś życie. Wystarczy niecała minuta, odrobina wiedzy oraz chęć pomocy drugiemu człowiekowi (Rys. 1). Zaobserwowanie przynajmniej jednego z trzech zasadniczych objawów udaru mózgu pozwala na rozpoznanie tej choroby z prawdopodobieństwem  85-97% i jest wskazaniem do natychmiastowego wezwania pogotowia ratunkowego. Liczy się czas, stąd odwołanie (w temacie) do znanych słów rzymskiego pisarza  Publiliusza Syrusa: „dwa razy daje, kto szybko daje”. Artykuł opisuje, jakie objawy mogą świadczyć o udarze i w jaki sposób je rozpoznać (3-6). Opis przypadku 74-letnia kobieta (lecząca się z powodu cukrzycy i nadciśnienia tętniczego krwi) nagle utraciła kontakt z rodziną. Krewni, zaniepokojeni jej stanem, zawieźli kobietę do szpitala. Chora nie utraciła przytomności, była podsypiająca i reagowała na wezwanie otwierając oczy. Nie odpowiadała na pytania.  Jej stan ogólny określono jako średni....

Więcej

Artykuł dodano: 21/01/2016

Udar mózgu – Dlaczego jest aż tak groźny?

Udar mózgu – Dlaczego jest aż tak groźny?

Udar mózgu – Dlaczego jest aż tak groźny? Jakie są jego objawy charakterystyczne? I dlaczego time is brain? Starsza kobieta (76 lat) trafiła do szpitala, skarżąc się na problemy z chodzeniem i wypowiadaniem słów. Lekarz dyżurny zlecił wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych. Uznał, że obserwacja na oddziale nie jest konieczna i odesłał pacjentkę do domu. Kilka godzin później kobieta dostała kolejnego udaru mózgu, a jej stan znacząco pogorszył się (10). Opisany przypadek pokazuje, jak niebezpieczny jest brak prawidłowego rozpoznania wczesnego okresu udaru mózgu. Opierając się na statystykach należy mocno podkreślić, że zmniejszenie śmiertelności okołoudarowej związane jest głównie z wczesną diagnostyką oraz nowym podejściem terapeutycznym. Zatem jak najbardziej aktualne jest stwierdzenie: time is brain, co z praktycznego punktu widzenia oznacza, że dosłownie każda minuta wczesnej diagnostyki oraz wdrożenia odpowiedniego leczenia zwiększa szansę przeżycia tkanki mózgowej bądź ogranicza rozległość zmian spowodowanych udarem (8). Czym dokładnie jest udar mózgu, jakie są jego objawy charakterystyczne i jak często występuje? Zagadnienia te opisane są w niniejszym artykule. Słowa kluczowe: udar mózgu, objawy charakterystyczne, epidemiologia udaru...

Więcej

Artykuł dodano: 05/06/2015

Pierwsza pomoc w przypadku osób z udarem mózgu.

Pierwsza pomoc w przypadku osób z udarem mózgu.

Pierwsza pomoc w przypadku osób z udarem mózgu. Złota godzina udarowa. Udar mózgu jest stanem, który zagraża zdrowiu i życiu osoby poszkodowanej. Każdy człowiek, u którego istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia udaru, powinien jak najszybciej zostać zdiagnozowany w warunkach szpitalnych. Bez względu na stopień nasilenia objawów, rozpoznanie udaru jest bezwzględnym wskazaniem do hospitalizacji pacjenta na oddziale lub pododdziale, które są do tego przystosowane. Aby czas był sprzymierzeńcem, a nie wrogiem dla tych osób, wskazana jest szybka diagnostyka oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia. Działania takie bowiem zwiększają szansę przeżycia tkanki mózgowej bądź ograniczają rozległość zmian spowodowanych udarem. Istotną rolę odgrywa także samo postępowanie przedszpitalne, obejmujące pierwszą pomoc (2, 12). Niestety ograniczenia w leczeniu spowodowane są głównie tym, że większość osób z udarem mózgu zbyt późno przyjeżdża do szpitala. Dlaczego tak się dzieje? Otóż bardzo często dochodzi do błędnego rozpoznania bądź lekceważenia objawów (sugerujących wystąpienie udaru mózgu) przez samego poszkodowanego lub przez jego rodzinę. Dodatkowo pojawia się problem zbyt późnego wezwania i przybycia pomocy medycznej. Zatem bardzo ważną rolę w ratowaniu zdrowia i życia...

Więcej