Pages Menu
Categories Menu

Artykuł dodano: 28/01/2016

Czynniki ryzyka udaru mózgu – dlaczego warto je znać?

Czynniki ryzyka udaru mózgu – dlaczego warto je znać?

Pojęcie „czynniki ryzyka” zostało rozpowszechnione przez amerykańskiego badacza W.B. Kannela i jego współpracowników, którzy w 1948 roku zapoczątkowali badania w ramach programu The Framingham Heart Study. Skąd taki pomysł? Otóż pojawił się on w okresie tuż po II wojnie światowej w odpowiedzi na gwałtowny wzrost zachorowań oraz zgonów, które spowodowane były zawałem mięśnia sercowego i udarem mózgu (w Stanach Zjednoczonych). Zaczęto zastanawiać się nad przyczynami i ewentualnymi czynnikami osobniczymi lub środowiskowymi, sprzyjającymi wzrostowi chorób, które rozwijały się na podłożu miażdżycy. Badania w ramach projektu Framingham nie zostały przerwane i trwają już ponad 50 lat. W międzyczasie znalazły one spore grono „godnych naśladowców”. Zasadniczy podział czynników ryzyka przeprowadzono z uwzględnieniem tzw. granicy ich modyfikowalności, tj. podatności danego czynnika ryzyka na działania zewnętrzne, mające na celu minimalizację jego szkodliwego działania (zwłaszcza w odniesieniu do procesu miażdżycowego). I tak pierwsza grupa czynników to tzw. czynniki niemodyfikowalne, nie poddające się regulacji. Drugą grupę stanowią czynniki podatne na działania modyfikujące, stąd nazwa czynniki modyfikowalne (8). Słowa kluczowe: czynniki ryzyka udaru mózgu, czynniki modyfikowalne, czynniki...

Więcej

Artykuł dodano: 27/01/2016

Jak w niecałą minutę rozpoznać udar?

Jak w niecałą minutę rozpoznać udar?

„Dwa razy daje, kto szybko daje”. Jak w niecałą minutę rozpoznać udar? – trzy zasadnicze objawy. Udar mózgu jest stanem zagrożenia życia. Każdy człowiek może być świadkiem takiego zdarzenia, ale nie każdy wie, jak tę chorobę rozpoznać. Natomiast szybka diagnoza oraz wezwanie wykwalifikowanej pomocy medycznej może uratować komuś życie. Wystarczy niecała minuta, odrobina wiedzy oraz chęć pomocy drugiemu człowiekowi (Rys. 1). Zaobserwowanie przynajmniej jednego z trzech zasadniczych objawów udaru mózgu pozwala na rozpoznanie tej choroby z prawdopodobieństwem  85-97% i jest wskazaniem do natychmiastowego wezwania pogotowia ratunkowego. Liczy się czas, stąd odwołanie (w temacie) do znanych słów rzymskiego pisarza  Publiliusza Syrusa: „dwa razy daje, kto szybko daje”. Artykuł opisuje, jakie objawy mogą świadczyć o udarze i w jaki sposób je rozpoznać (3-6). Opis przypadku 74-letnia kobieta (lecząca się z powodu cukrzycy i nadciśnienia tętniczego krwi) nagle utraciła kontakt z rodziną. Krewni, zaniepokojeni jej stanem, zawieźli kobietę do szpitala. Chora nie utraciła przytomności, była podsypiająca i reagowała na wezwanie otwierając oczy. Nie odpowiadała na pytania.  Jej stan ogólny określono jako średni....

Więcej

Artykuł dodano: 21/01/2016

Udar mózgu – Dlaczego jest aż tak groźny?

Udar mózgu – Dlaczego jest aż tak groźny?

Udar mózgu – Dlaczego jest aż tak groźny? Jakie są jego objawy charakterystyczne? I dlaczego time is brain? Starsza kobieta (76 lat) trafiła do szpitala, skarżąc się na problemy z chodzeniem i wypowiadaniem słów. Lekarz dyżurny zlecił wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych. Uznał, że obserwacja na oddziale nie jest konieczna i odesłał pacjentkę do domu. Kilka godzin później kobieta dostała kolejnego udaru mózgu, a jej stan znacząco pogorszył się (10). Opisany przypadek pokazuje, jak niebezpieczny jest brak prawidłowego rozpoznania wczesnego okresu udaru mózgu. Opierając się na statystykach należy mocno podkreślić, że zmniejszenie śmiertelności okołoudarowej związane jest głównie z wczesną diagnostyką oraz nowym podejściem terapeutycznym. Zatem jak najbardziej aktualne jest stwierdzenie: time is brain, co z praktycznego punktu widzenia oznacza, że dosłownie każda minuta wczesnej diagnostyki oraz wdrożenia odpowiedniego leczenia zwiększa szansę przeżycia tkanki mózgowej bądź ogranicza rozległość zmian spowodowanych udarem (8). Czym dokładnie jest udar mózgu, jakie są jego objawy charakterystyczne i jak często występuje? Zagadnienia te opisane są w niniejszym artykule. Słowa kluczowe: udar mózgu, objawy charakterystyczne, epidemiologia udaru...

Więcej

Artykuł dodano: 12/09/2015

Typy udarów mózgu

Typy udarów mózgu

Typy udarów mózgu: udar krwotoczny, udar niedokrwienny, udar żylny. Podział, przyczyny i objawy. Udar mózgu jest stanem bezpośrednio zagrażającym zdrowiu i życiu. Przez wzgląd na częstość występowania oraz skutki stanowi on poważny problem społeczny i ekonomiczny, którego nie można bagatelizować. Znanych jest wiele podziałów udaru mózgu. W niniejszym artykule przeprowadzono klasyfikację, która uwzględnia najnowszą definicję udaru mózgu (zgodnie z American Heart Association i American Stroke Association 2013). Zatem z punktu widzenia patomechanizmu choroby wyróżnia się trzy podstawowe typy udarów: udar niedokrwienny, udar krwotoczny i udar żylny (2, 5-6, 8). Słowa kluczowe: udar niedokrwienny, udar krwotoczny, udar żylny   Udar niedokrwienny Udar niedokrwienny (występujący u ok. 80-85% przypadków udarów mózgu) spowodowany jest zamknięciem lub zwężeniem światła naczyń wewnątrzmózgowych (Rys. 1) lub doprowadzających krew do mózgu, ale również może wystąpić wskutek zaburzeń hemodynamicznych, które skutkują spowolnieniem przepływu mózgowego. W konsekwencji niewydolności krążenia mózgowego może dojść do powstania pojedynczego lub mnogich zawałów mózgu (3, 6). Do podstawowych przyczyn niedrożności naczynia krwionośnego należą: 1. Zator pochodzący z serca W przebiegu niektórych chorób serca...

Więcej

Artykuł dodano: 29/03/2015

Udar mózgu – profilaktyka pierwotna i wtórna

Udar mózgu – profilaktyka pierwotna i wtórna

Udar mózgu na celowniku – profilaktyka pierwotna i wtórna Profilaktyka jest zespołem działań i środków, które stosuje się w celu zapobiegania występowania zjawisk niepożądanych i negatywnych w przyrodzie, w tym w życiu człowieka (8). Powszechnie uważa się, że odgrywa ona najważniejszą rolę w walce z udarem mózgu (4). Współczesne badania nad udarem oraz zmniejszeniem  zapadalności  na  tę chorobę  koncentrują  się  przede wszystkim na prewencji (profilaktyce) pierwotnej, postępowaniu w ostrym okresie udaru niedokrwiennego, prewencji wtórnej oraz ograniczeniu skutków zmian powstałych w ośrodkowym układzie nerwowym (2). Warto pamiętać, że wpływ czynników ryzyka na zachorowalność nie zależy jedynie od stopnia zwiększenia zagrożenia chorobami, ale także (co należy mocno podkreślić) od ich rozpowszechnienia w populacji. Natomiast rozpowszechnienie czynników ryzyka, podlegających modyfikacji, można zmienić poprzez zmianę norm zachowania lub dzięki interwencji medycznej, a zatem za pomocą wdrożenia odpowiednich działań profilaktycznych. Cel jest jeden: zmniejszanie liczby osób, narażonych na wystąpienie udaru mózgu oraz zapobieganie konsekwencjom choroby u osób po przebytym udarze  (4). I taka jest też myśl przewodnia niniejszego artykułu. Słowa kluczowe: profilaktyka udaru mózgu,...

Więcej