Pages Menu
Categories Menu

Artykuł dodano: 11/03/2016

Znaczenie wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu

Znaczenie wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu

„Czasem maleńka chwilka rozstrzyga o wielkich rzeczach” – znaczenie wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu Wstęp Statystyki pokazują, że udary mózgu stanowią główną przyczynę ciężkiego i przewlekłego inwalidztwa. Stąd zasadniczą rolę w procesie leczenia odgrywa wcześnie wdrożona i kompleksowa rehabilitacja chorych, niezależnie od ich wieku (2, 4). „Czasem maleńka chwilka rozstrzyga o wielkich rzeczach” (słowa rzymskiego historyka Tytusa Liwiusza) to cytat (7), który w pewnym sensie oddaje znaczenie wpływu krótkiego okresu bezpośrednio po udarze mózgu na dalsze rokowania pacjentów. W tym kontekście szybko wprowadzona rehabilitacja rozstrzyga o dalszym „losie” tych osób. Kiedy dokładnie należy rozpocząć rehabilitację u pacjentów po udarze mózgu? Dlaczego jest ona aż tak ważna? Jakie są jej wytyczne? – odpowiedź na te pytania można odnaleźć w poniższym tekście. Słowa kluczowe: rehabilitacja po udarze, znaczenie wczesnej rehabilitacji, wytyczne rehabilitacji Główne cele rehabilitacji medycznej: 1. Zmniejszenie śmiertelności w pierwszym miesiącu od zachorowania Jednym z kluczowych etapów w leczeniu pacjentów po udarze mózgu jest wczesna rehabilitacja medyczna. U chorych zaobserwować można różnego stopnia ubytki neurologiczne. Stąd możliwie jak najszybsze wdrożenie...

Więcej

Artykuł dodano: 05/06/2015

Pierwsza pomoc w przypadku osób z udarem mózgu.

Pierwsza pomoc w przypadku osób z udarem mózgu.

Pierwsza pomoc w przypadku osób z udarem mózgu. Złota godzina udarowa. Udar mózgu jest stanem, który zagraża zdrowiu i życiu osoby poszkodowanej. Każdy człowiek, u którego istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia udaru, powinien jak najszybciej zostać zdiagnozowany w warunkach szpitalnych. Bez względu na stopień nasilenia objawów, rozpoznanie udaru jest bezwzględnym wskazaniem do hospitalizacji pacjenta na oddziale lub pododdziale, które są do tego przystosowane. Aby czas był sprzymierzeńcem, a nie wrogiem dla tych osób, wskazana jest szybka diagnostyka oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia. Działania takie bowiem zwiększają szansę przeżycia tkanki mózgowej bądź ograniczają rozległość zmian spowodowanych udarem. Istotną rolę odgrywa także samo postępowanie przedszpitalne, obejmujące pierwszą pomoc (2, 12). Niestety ograniczenia w leczeniu spowodowane są głównie tym, że większość osób z udarem mózgu zbyt późno przyjeżdża do szpitala. Dlaczego tak się dzieje? Otóż bardzo często dochodzi do błędnego rozpoznania bądź lekceważenia objawów (sugerujących wystąpienie udaru mózgu) przez samego poszkodowanego lub przez jego rodzinę. Dodatkowo pojawia się problem zbyt późnego wezwania i przybycia pomocy medycznej. Zatem bardzo ważną rolę w ratowaniu zdrowia i życia...

Więcej

Artykuł dodano: 29/03/2015

Udar mózgu – profilaktyka pierwotna i wtórna

Udar mózgu – profilaktyka pierwotna i wtórna

Udar mózgu na celowniku – profilaktyka pierwotna i wtórna Profilaktyka jest zespołem działań i środków, które stosuje się w celu zapobiegania występowania zjawisk niepożądanych i negatywnych w przyrodzie, w tym w życiu człowieka (8). Powszechnie uważa się, że odgrywa ona najważniejszą rolę w walce z udarem mózgu (4). Współczesne badania nad udarem oraz zmniejszeniem  zapadalności  na  tę chorobę  koncentrują  się  przede wszystkim na prewencji (profilaktyce) pierwotnej, postępowaniu w ostrym okresie udaru niedokrwiennego, prewencji wtórnej oraz ograniczeniu skutków zmian powstałych w ośrodkowym układzie nerwowym (2). Warto pamiętać, że wpływ czynników ryzyka na zachorowalność nie zależy jedynie od stopnia zwiększenia zagrożenia chorobami, ale także (co należy mocno podkreślić) od ich rozpowszechnienia w populacji. Natomiast rozpowszechnienie czynników ryzyka, podlegających modyfikacji, można zmienić poprzez zmianę norm zachowania lub dzięki interwencji medycznej, a zatem za pomocą wdrożenia odpowiednich działań profilaktycznych. Cel jest jeden: zmniejszanie liczby osób, narażonych na wystąpienie udaru mózgu oraz zapobieganie konsekwencjom choroby u osób po przebytym udarze  (4). I taka jest też myśl przewodnia niniejszego artykułu. Słowa kluczowe: profilaktyka udaru mózgu,...

Więcej