Pages Menu
Categories Menu

Ostatnie artykuły

Znaczenie wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu

„Czasem maleńka chwilka rozstrzyga o wielkich rzeczach” – znaczenie wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu Wstęp Statystyki pokazują, że udary mózgu stanowią główną przyczynę ciężkiego i przewlekłego inwalidztwa. Stąd zasadniczą rolę w procesie leczenia odgrywa wcześnie wdrożona i kompleksowa rehabilitacja chorych, niezależnie od ich wieku (2, 4). „Czasem maleńka chwilka rozstrzyga o wielkich rzeczach” (słowa rzymskiego historyka Tytusa Liwiusza) to cytat (7), który w pewnym sensie oddaje znaczenie wpływu krótkiego okresu bezpośrednio po udarze mózgu na dalsze rokowania pacjentów. W tym kontekście szybko wprowadzona rehabilitacja rozstrzyga o dalszym „losie” tych osób. Kiedy dokładnie należy rozpocząć rehabilitację u pacjentów po udarze mózgu? Dlaczego jest ona aż tak ważna? Jakie są jej...

Czynniki ryzyka udaru mózgu – dlaczego warto je znać?

Pojęcie „czynniki ryzyka” zostało rozpowszechnione przez amerykańskiego badacza W.B. Kannela i jego współpracowników, którzy w 1948 roku zapoczątkowali badania w ramach programu The Framingham Heart Study. Skąd taki pomysł? Otóż pojawił się on w okresie tuż po II wojnie światowej w odpowiedzi na gwałtowny wzrost zachorowań oraz zgonów, które spowodowane były zawałem mięśnia sercowego i udarem mózgu (w Stanach Zjednoczonych). Zaczęto zastanawiać się nad przyczynami i ewentualnymi czynnikami osobniczymi lub środowiskowymi, sprzyjającymi wzrostowi chorób, które rozwijały się na podłożu miażdżycy. Badania w ramach projektu Framingham nie zostały przerwane i trwają już ponad 50 lat. W międzyczasie znalazły one spore grono „godnych naśladowców”. Zasadniczy podział czynników ryzyka przeprowadzono z uwzględnieniem...

Jak w niecałą minutę rozpoznać udar?

„Dwa razy daje, kto szybko daje”. Jak w niecałą minutę rozpoznać udar? – trzy zasadnicze objawy. Udar mózgu jest stanem zagrożenia życia. Każdy człowiek może być świadkiem takiego zdarzenia, ale nie każdy wie, jak tę chorobę rozpoznać. Natomiast szybka diagnoza oraz wezwanie wykwalifikowanej pomocy medycznej może uratować komuś życie. Wystarczy niecała minuta, odrobina wiedzy oraz chęć pomocy drugiemu człowiekowi (Rys. 1). Zaobserwowanie przynajmniej jednego z trzech zasadniczych objawów udaru mózgu pozwala na rozpoznanie tej choroby z prawdopodobieństwem  85-97% i jest wskazaniem do natychmiastowego wezwania pogotowia ratunkowego. Liczy się czas, stąd odwołanie (w temacie) do znanych słów rzymskiego pisarza  Publiliusza Syrusa: „dwa razy daje, kto szybko daje”. Artykuł opisuje, jakie...

Udar mózgu – Dlaczego jest aż tak groźny?

Udar mózgu – Dlaczego jest aż tak groźny? Jakie są jego objawy charakterystyczne? I dlaczego time is brain? Starsza kobieta (76 lat) trafiła do szpitala, skarżąc się na problemy z chodzeniem i wypowiadaniem słów. Lekarz dyżurny zlecił wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych. Uznał, że obserwacja na oddziale nie jest konieczna i odesłał pacjentkę do domu. Kilka godzin później kobieta dostała kolejnego udaru mózgu, a jej stan znacząco pogorszył się (10). Opisany przypadek pokazuje, jak niebezpieczny jest brak prawidłowego rozpoznania wczesnego okresu udaru mózgu. Opierając się na statystykach należy mocno podkreślić, że zmniejszenie śmiertelności okołoudarowej związane jest głównie z wczesną diagnostyką oraz nowym podejściem terapeutycznym. Zatem jak najbardziej aktualne jest stwierdzenie:...

Typy udarów mózgu

Typy udarów mózgu: udar krwotoczny, udar niedokrwienny, udar żylny. Podział, przyczyny i objawy. Udar mózgu jest stanem bezpośrednio zagrażającym zdrowiu i życiu. Przez wzgląd na częstość występowania oraz skutki stanowi on poważny problem społeczny i ekonomiczny, którego nie można bagatelizować. Znanych jest wiele podziałów udaru mózgu. W niniejszym artykule przeprowadzono klasyfikację, która uwzględnia najnowszą definicję udaru mózgu (zgodnie z American Heart Association i American Stroke Association 2013). Zatem z punktu widzenia patomechanizmu choroby wyróżnia się trzy podstawowe typy udarów: udar niedokrwienny, udar krwotoczny i udar żylny (2, 5-6, 8). Słowa kluczowe: udar niedokrwienny, udar krwotoczny, udar żylny   Udar niedokrwienny Udar niedokrwienny (występujący u ok. 80-85% przypadków udarów mózgu)...

Pierwsza pomoc w przypadku osób z udarem mózgu.

Pierwsza pomoc w przypadku osób z udarem mózgu. Złota godzina udarowa. Udar mózgu jest stanem, który zagraża zdrowiu i życiu osoby poszkodowanej. Każdy człowiek, u którego istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia udaru, powinien jak najszybciej zostać zdiagnozowany w warunkach szpitalnych. Bez względu na stopień nasilenia objawów, rozpoznanie udaru jest bezwzględnym wskazaniem do hospitalizacji pacjenta na oddziale lub pododdziale, które są do tego przystosowane. Aby czas był sprzymierzeńcem, a nie wrogiem dla tych osób, wskazana jest szybka diagnostyka oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia. Działania takie bowiem zwiększają szansę przeżycia tkanki mózgowej bądź ograniczają rozległość zmian spowodowanych udarem. Istotną rolę odgrywa także samo postępowanie przedszpitalne, obejmujące pierwszą pomoc (2, 12). Niestety ograniczenia w leczeniu...